VŠE O NAKUPOVÁNÍ » Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

1. ZÁKLADNÍ POJMY

Zákazník

Osoba vstupující do obchodního vztahu s provozovatelem tím, že nakupuje zboží prezentované v nabídce provozovatele.

Objednávka

Zboží nebo několik kusů zboží, které si zákazník vybral v katalogu provozovatele za účelem koupě.

Je vždy závazná pro obě strany!

Zboží

Nové dětské oblečení a hračky.

2. ZÁVAZKY PROVOZOVATELE

Provozovatel se zavazuje, že bude zákazníkům dodávat:

 • · Zboží co nejvyšší kvality, které si zákazník objednal prostřednictvím elektronického katalogu a které je  se zobrazeným zbožím ve shodě v maximální možné míře (změny barev jsou možné, ke drobnému zkreslení barev mohlo dijít úpravou fotografií, různou světelnou intenzitou apod.)
 • · Zboží, které je v souladu s normami a hygienickými předpisy platnými na území ČR

Dále se provozovatel zavazuje, že:

 • · Bude ke každé objednávce přistupovat s maximální pečlivostí a zodpovědností
 • · Bude zákazníka informovat elektronickou poštou o přijetí objednávky a o její expedici
 • · V případě nesplnění dodacích lhůt stanovených v elektronickém katalogu bude o tomto stavu zákazník včas informovat
 • · Bude uveřejňovat skutečné a konečné ceny včetně DPH, které zákazník zaplatí za zboží a přepravu
 • · Osobní údaje zákazníka bude chránit v maximální možné míře a neposkytne je žádným jiným subjektům a bude je využívat pouze k vyřízení objednávky. Toto ustanovení zůstává v platnosti i v případě ukončení činnosti provozovatele elektronického obchodu

3. ZÁVAZNOST OBJEDNÁVEK

 • · Každá objednávka, kterou zákazník potvrdí (tzn. Vybere si patřičný platební styk a stiskne tlačítko OBJEDNAT), je považována za závaznou v celém rozsahu
 • · Objednávka je návrhem kupní smlouvy, podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři
 • · Zákazník nemá možnost sám objednávku stornovat – tuto akci provádí pouze provozovatel (obvykle po dohodě se zákazníkem, např. z důvodu nemožnosti dodat zboží v daném termínu)
 • · Pokud zákazník opakovaně stornuje z jakéhokoliv důvodu svou objednávku nebo její část, vyhrazuje si provozovatel možnost tohoto zákazníka nadále neobsluhovat (po předchozím upozornění)

4. CENY DOPRAVY A DODACÍ DOBY

 • Účtujeme si  poštovné ve výši 100,- Kč nebo 45,- podle množství kusů
 • Balné je vždy zdarma!


 • V případě platby předem zasílá provozovatel zboží do tří pracovních dnů od připsání požadované částky na účet provozovatele.
 • Provozovatel zásilky posílá prostřednictvím služby Doporučená pošta České Pošty tak, aby za každou zásilku mohl nést plnou záruku. Nebo firmou DPD. Všechny zásilky zaslané jinak Provozovatel neručí.
 • Provozovatel si vyhrazuje možnost neobsluhovat v budoucnu zákazníky, kteří si záměrně nepřevezmou své balíky v běžné úložní době.

5. PLATEBNÍ METODY

V současné době mohou zákazníci využít při placení zboží tento platební styk:

 • Platba předem (zákazník hradí dle výzvy k platbě prostřednictvím bankovního převodu, poštovní složenkou apod.)
 • Platba na dobírku (zákazní hradí zboží při převzetí zásilky)

6. REKLAMACE

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 umožní provozovatel zákazníkovi během 14ti dnů od obdržení zboží toto bez udání důvodu vrátit – zboží však musí zákazník odeslat doporučeně na adresu sídla provozovatele, kompletní, nepoškozené a v limitu 14ti dnů.

Pravidla reklamací:

 • Zboží nelze vracet na dobírku – jakékoliv takto vrácené zboží nebude provozovatel přijímat.
 • Vrácené zboží však musí být v zcela původním stavu a označeno původní identifikační etiketou s kódem zboží.
 • Zákazník je před zasláním zboží na adresu provozovatele povinen provozovatele na tuto skutečnost předem písemně e-mailem upozornit a musí definovat, které konkrétní zboží bude vracet – jakékoliv neoznámené zásilky nebude provozovatel přijímat.
 • Zákazník je rovněž povinen sdělit provozovateli následné finanční vypořádání:

- pokud si zákazník bude přát vrátit peníze za reklamované zboží na účet, přiloží k zásilce číslo bankovního účtu. Provozovatel následně nejpozději do 30 dnů od doručení zásilky převede finanční částku na uvedený účet.

- pokud si zákazník bude přát vybírat další zboží řeší provozovatel finanční vypořádání zápočtem – finanční částka za vrácené zboží bude využita jako sleva

 • Provozovatel si vyhrazuje možnost ukončit se zákazníkem obchodní vztahy a v budoucnu zákazníka neobsluhovat (po předchozím upozornění) v případě, že prodávající vyhodnotí jednání zákazníka při nákupech a reklamacích jako spekulativní.
 • V souladu se zákonem nelze uplatňovat reklamace na použité zboží po uplynutí 14-ti denní lhůty na vrácení zboží.
 • Provozovatel neručí za zásilky doručované jinou cestou než Doporučenou poštou a firmou DPD.
 • Náklady spojené s reklamací vždy hradí zákazník.

 

 

Reklamační řád internetového obchodu www.straspytlik.cz

Platný od 1. 3. 2013

Vážení zákazníci,

Seznamte se prosím s podmínkami reklamací:

 

 • V souladu se zákonem č. 367/200 ze dne 14. září 2000 umožní provozovatel obchodu nakupujícímu během 14 dnů od obdržení zboží toto bez udání důvodu vrátit.
 • Vrácené zboží však musí být v zcela původním stavu a označeno původní identifikační etiketou s kódem zboží.
 • Přede odesláním zásilky s vráceným zbožím je nakupující povinen na tuto skutečnost prodávajícího upozornit, nejlépe e-mailem a zároveň definovat konkrétní výčet vráceného zboží (alespoň katalogová čísla a názvy zboží) a způsob finančního vypořádání (viz níže). Provozovatel nebude přijímat neohlášené zásilky.
 • Následně nakupující odešle vrácené zboží doporučeně na adresu sídla prodejce (Zborná 37, Jihlva 586 01). Zboží nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat.
 • Při splnění těchto podmínek a po doručení zásilky prodávajícímu bude uskutečněno s nakupujícím finanční vypořádání dle vzájemné dohody. Situace je možno řešit dvěmi způsoby:

- vrácením hodnoty vráceného zboží na účet / adresu* do 30 dnů od obdržení daného zboží

- zápočtem k následující objednávce (hodnota vráceného zboží bude odečtena od Vaší následující objednávky)

 

* V případě zájmu o navrácení částky za vrácené zboží na adresu bude hotnota této částky ponížena o poplatek 26,- za složenku. Poplatky za převod částky na účet neúčtujeme.

 • Veškeré náklady spojené s reklamací hradí nakupující.
 • V souladu se zákonem neposkytuje prodávající záruku na použité zboží.
 • Prodávající si vyhrazuje právo ukončit po upozornění obchodní vztah s takovým nakupujícím, jehož reklamace jsou neúměrné nebo jeho nákupy jsou vyhodnoceny jako spekulativní.

´´Strašpytlík,,